EXCAVATOR

                        

Log Grapple

Ekskavatörlerde ve lastikli yükleyicilerde kullan?lan temel iki ayr? tipi mevcuttur makine kapasitelerine göre farkl? tasar?mlar bulunmaktad?r. Mü?teri ihtiyac?na göre özel tasar?m ve imalatlar yap?labilmektedir.

Copyright 2013 Akatem Engineering & Machinery Company Limited - All Rights Reserved.